นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/ คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/ คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าผิดรายการ หรือขนาดให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

วิธีการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

แจ้งการขอส่งคืน/เปลี่ยนสินค้ามาทาง Line: @misterlees โดยแจ้งรายละเอียดมาดังนี้

แจ้งชื่อ ,ที่อยู่ ,เบอรร์ติดต่อกลับ, เลขที่ใบเสร็จหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ, เลขที่บัญชีสำหรับการรับเงินคืน และเหตุผลในการขอคืนสินค้า

ลูกค้าต้องรอผลการอนุมัติขอเปลี่ยนสินค้าจากเราก่อน ถึงทำการส่งสินค้ากลับมา

เมื่อได้รับการยืนยันให้เปลี่ยนได้แล้ว ให้ลูกค้าใช้กล่อง Packaging เดิมทั้งหมด และ ใส่ใบเสร็จของเราไว้ในกล่อง  โดยใช้ สติกเกอร์ ชื่อและที่อยู่ ผู้รับ/ผู้ส่งที่เราเตรียมไว้ให้ แปะทับของเก่าและส่งกลับมา

เมื่อเราได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วว่า ที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า เราจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้าภายใน 3 – 7 วันนับจากวันที่เราได้แจ้งผลการขอเปลี่ยนสินค้า

*** ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าคืน***

โรงคั่วกาแฟมิสเตอร์ลี
82 ถ.สามัคคีอุดทิศ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร 081-8733288