เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.misterlees.com (“เว็บไซต์“) ที่ดำเนินการโดยบริษัท มิสเตอร์ลี จำกัด ในนาม MISTER LEE’S
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนด“) ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ MISTER LEE’S ซึ่งใช้กับการซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดจากเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งควบคุม MISTER LEE’S และการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้
MISTER LEE’S ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในเวลาใด ตามที่เห็นสมควร และสิทธิ์ของคุณภายใต้สัญญาฉบับนี้ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุด ในช่วงเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์หรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การที่คุณหรือบริษัทของคุณอาศัยข้อมูลลิงค์ในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณ หากคุณไม่ยินยอมในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กรุณาหยุดใช้งานบนเว็บไซต์ทันที หากคุณพบข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ
หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ความกังวลใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และคำประกาศ หรือแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

2. ข้อมูลและการอนุญาต ต่างๆ บนเว็บไซต์
MISTER LEE’S อนุญาตให้คุณเข้าใช้เว็บไซต์โดยจำกัดสิทธิ์ การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการจำหน่ายหรือใช้เว็บไซต์หรือใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ การรวบรวมและใช้รายการสินค้าใดๆ รายละเอียดหรือราคา หรือการใช้เนื้อหาการค้นคว้าข้อมูล ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือบางส่วน ไม่สามารถถูกเอาไปทำซ้ำ, ขาย, จำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MISTER LEE’S

3. ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ โลโก้ สัญลักษณ์การให้บริการ สัญลักษณ์ชื่อ งานเขียน เครื่องหมายทางพาณิชย์ และ เครื่องหมายรูปลักษณ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MISTER LEE’S ห้ามเอาไปทำซ้ำ, ขาย, จำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MISTER LEE’S

4. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ www.misterlees.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิงค์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ www.misterlees.com และไม่ได้เป็นการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บเหล่านั้น

5. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า
ในการสั่งซื้อ คุณสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม เวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา โปรดดูที่การจัดส่งสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6.ข้อตกลงของเรา
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้า คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลนี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณแล้ว

7.วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงินค่าสินค้าของเรามี 2 วิธีคือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของเราโดยตรง และใช้กระบวนการชำระเงินผ่านระบบตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของผู้ให้บริการ Money Space ซึ่งมีความปลอดภายในด้านการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่ในระดับสากล ข้อมูลด้านการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทาง MISTER LEE’S จะไม่มีการทำเสาเนาและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้

8.รหัสส่วนลด
ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้

9.การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง
MISTER LEE’S พยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

10.บัญชีของคุณ
หากคุณใช้บริการของ MISTER LEE’S คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

11.การคืนสินค้าและการคืนเงิน
ด้านนโยบายในการขอ คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/ขอคืนเงิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ นโยบายการเปลียน/คืนสินค้า ด้านล่าง เว็บไซต์

12.รายละเอียดการติดต่อเรื่อง เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
หากคุณมีคำถามเรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการกรุณาติดต่อเราที่ misterlees@gmail.com