ประสาทหินพิมาย

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากขอนแก่นและยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร๋ที่สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ผมหมายถึง ประสาทหินพิมาย โดยส่วนตัวมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายน่าจะ4-5ครั้งเห็นจะได้และทุกครั้งที่ได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้มักจะมีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการออกแบบมาอย่างน่าทึ่งความมหัศจรรย์ของก้อนศิลาที่มีน้ำหนักหลายตันมาวางซ้อนกันเป็นสิ่งก่อสร้างเช่นนี้ได้อย่างไรหากเทียบกับเทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในยุคนั้นสมัยนั้น รวมถึงความเป็นสัจจะธรรมของโลกอย่างหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเป็นธรรมดาและมันยังคงเป็นเช่นนั้น

IMG_8091

IMG_8059

IMG_8063  อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย

ปราสาทหินพิมาย : ปราสาทหินใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงาม เชื่อว่าเป็นต้นแบบในการสร้างนครวัดในเขมรปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สำคัญของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอม เมื่อชมปราสาทหินพิมายแล้วควรแวะชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ซึ่งจัดเก็บโบราณวัตถุที่สำคัญจากปราสาทแห่งนี้ไว้ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน

IMG_8068

IMG_8070

IMG_8083

ประวัติ
สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคที่อาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลมายังภูมิภาคนี้ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1761) มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรขอมใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและเริ่มบูรณะในปี พ.ศ.2494และ พ.ศ.2497กรมศิลปากรได้บูรณะองค์ปรางประธานอีกครั้ง โดยได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝรั่งเศส จนแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ.2507-2512 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้ เมืองโบราณพิมายและปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนุรักษ์และบูรณะเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยาน

IMG_8072

 

IMG_8075

IMG_8090

IMG_8087

ห่างจากตัวประสาทหินพิมายย้อนกลับออกมามีสถานที่ที่น่าแวะไปผักผ่อนหย่อนใจอีกที่มีของกินของที่ระลึกมากมายที่สำคัญคือ ผัดหมี่โคราข บ้านเอง

IMG_8102

 

IMG_8103

 

IMG_8104

 

IMG_8100

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันและน่าแวะไปเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่งนั้นคือ ไทรงาม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตที่มีเสน่ห์ไปอีกแบบ น่าสนใจทีเดียว

ที่ตั้งและการเดินทาง อำเภอพิมายห่างจากโคราชประมาณ 60 กม.

-เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จากตัวเมืองโคราชใช้ถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงหมายเลข 2โคราช-ขอนแก่น

ประมาณ 50 กม.พบทางแยกตลาดแคให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 206 อีก 10 กม.จะถึงปราสาทหินพิมายซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองพิมาย

-เดินทางโดยรถประจำทาง

ขึ้นรถโดยสารโคราช-พิมาย ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ในตัวเมืองโคราชมีทั้งรถปรับอากากาศและรถธรรมดา รถจอดหน้าปราสาทหินพิมาย

(เปิดเวลา 08.30-18.00 น.)

 

 

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา