ค้นหาความจริงของกาแฟ

เส้นทางสายเดียวในการเข้าถึงความจริงของกาแฟในมุมมองของมิสเตอร์ลีคือ การหากาแฟดีและสมบูรณ์, การคั่วกาแฟให้แม่นยำ, ผนวกกับการชิมกาแฟ (Cupping)่ ที่ละเอียด จนเป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวเราเองจึงจะมั่นใจได้ว่ากลิ่นรสของกาแฟแต่ละแหล่งเป็นเช่นไร และจะนำเค้ามาใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไรIMG_20150416_151659[2]การเสาะหากาแฟสารที่สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญมากถึงมากที่สุดIMG_20150416_151521[1]
การคั่วกาแฟแม่นยำสามารถพัฒนากลิ่นรสกาแฟนั้นๆให้ดีที่สุดIMG_20150416_154210
การชิมกาแฟให้ละเอียดIMG_20150416_154309
กาแฟไทยที่เราเสาะหามาผ่านการฃิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกจนมั่นใจIMG_20150416_154237
กาแฟแต่ละแหล่งมีข้อเด่นข้อด่อยต่างกันเราต้องชัดในตัวกาแฟแต่ละตัวIMG_20150416_154554
เราต้องประจักษ์ในกลิ่นรสของกาแฟด้วยตัวเราเองมิใช่ผ่านการบอกเล่า

จะสังเกตได้ว่าทุกขั้นตอนนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนากาแฟให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ เช่นเดียวกันหากมองลงลึกไปกว่านั้นยังมีขั้นตอนสำคัญอยู่อีกสองขั้นตอนใหญ่ในการค้นหาความจริงของกาแฟ (ในมุมมองมิสเตอร์ลี) ขั้นตอนเริ่มแรกคือการปลูกอันหมายถึงสายพันธุ์, สถานที่ปลูก, ความสูง, การจัดการกาแฟ ( Coffee Processing ) อื่นๆ ขั้นตอนที่สองคือหน้าที่ของมิสเตอร์ลี, ขั้นตอนที่สามคือร้านกาแฟสามารถนำเสนอกาแฟที่มีคุณภาพผ่านการชงที่ดีส่งมอบสู่ลูกค้า