Blue Mountain, Kona, Kenya AA

ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในการนำเข้ากาแฟราคาแพงระดับโลก เมล็ดกาแฟดิบอย่างกาแฟ Blue Mountain ที่(เคย)แพงที่สุดในโลก ส่วนใหญ่จะก็ถูกส่งไปญี่ปุ่น มาเที่ยวคราวนี้ผมเลยได้โอกาสซื้อกาแฟแพงๆ ที่เคยได้ยินคำร่ำลือมานาน

img_7299.jpg

กาแฟ Blue Mountain คั่วใส่กระป๋องขนาด 100 กรัม โดย Doutor รายละเอียดข้างกระป๋องไม่ได้ระบุว่าเป็นของไร่ใด สำหรับผม Blue Mountain กระป๋องนี้จุดเด่นคือสะอาดดื่มง่าย

img_7298.jpg

Kona Hawaii เป็นกาแฟอีกแหล่งหนึ่งที่มีราคาแพงมาก Doutor ถึงกับลุงทุนทำไร่กาแฟเองที่ ฮาวาย โดยใช้ชื่อ Mauka Meadows เมล็ดกาแฟใหญ่และมีขนาดสม่ำเสนอ กาแฟถูกคั่วในระดับ moderate dark เข้มจนไม่เหลือกลิ่นรสที่น่าสนใจ

img_7302.jpg

ก่อน กลับขณะเดินช็อปปิ้งอยู่ บังเอิญเจอร้านเมล็ดและอุปกรณ์ชงกาแฟชื่อ Yamamoto Coffee ที่นี่ขายทั้งเมล็ดกาแฟคั่วและเมล็ดดิบของหลายประเทศ ผมซื้อ Blue Mountain มา 2 กิโลกรัม แจกจ่ายเพื่อนๆ พี่ในวงการไปซะส่วนใหญ่ ถุงก็ไม่ได้เก็บไว้ เหลือแต่ข้อความที่เขียนเตือนความจำไว้ 500g 4,850yen

img_7301.jpg

ถุงนี้เขียนไว้ว่า Hawaii-Kona #Extra Fancy เมล็ดใหญ่ ถูกคัดมาอย่างดี ผมได้ลองคั่วเอง ทั้งคั่วอ่อนและคั่วเข้ม บุคคลิกออกไปทางกาแฟ Latin America

img_7300.jpg

Kenya AA เป็นชนิดสุดท้ายที่ซื้อมา มีกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวซ่อนอยู่บาง แต่ไม่โดดเด่นนัก